KONTAKT

PUMM Sp. z o.o.
Pl. Dąbrowskiego 2/4 lok.1
00-055 Warszawa
tel. +48 22 102 20 88
biuro: m.majewska@pumm.pl

NIP 5252582961 KRS 0000503175 REGON 147165916
Kapitał zakładowy PLN 5 000 (wpłacony w całości),
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego